Privacy verklaring

We verbinden ons ertoe de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens en uw persoonlijke levenssfeer te verzekeren. U vindt dan ook op deze pagina de nodige uitleg over onze online informatiepraktijken.


Door het gebruik van onze websites en/of onze online pagina's, beschikbaar op het platform en de sociale netwerken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als wij ons beleid inzake Privacy wijzigen, dan vermelden we dat op deze pagina om u op de hoogte te houden van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en of deze informatie met derden wordt gedeeld.

Welke termen gebruiken we in onze Privacy Verklaring?

- We gebruiken de term 'Gebruiker' in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten. 

- We gebruiken de termen 'u', 'uw' en 'de uwe' in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.

- We gebruiken de term 'Persoonlijke Gegevens' in verwijzing naar persoonlijke identificeerbare informatie over u.

- We gebruiken de term 'Privacy Wet' in verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten

Welke informatie verzamelen wij?

U kunt ons informatie verstrekken, inclusief informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd ('Persoonsgegevens'), wanneer u onze Platformen gebruikt, wanneer u op de Platformen formulieren invult (zoals het inschrijvingsformulier), wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden, promoties of enquêtes, wanneer u met ons contact hebt via telefoon, e-mail of een ander kanaal, en wanneer u een probleem met onze Platformen meldt.
De informatie die u ons verstrekt kan onder meer bestaan uit:

Verplichte informatie die vereist is om in te schrijven op de diensten die wij via onze Platformen aanbieden of om toegang te krijgen tot andere diensten die wij verlenen, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en een wachtwoord. Al die velden zijn verplicht.

Kindelp kan u de via onze Platformen aangeboden diensten niet verlenen indien de vereiste informatie niet wordt verstrekt. In dat geval zult u zich bijgevolg niet kunnen inschrijven voor een gebruikersaccount voor onze Platformen.

- Uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en alle andere documenten waarvan u ermee hebt ingestemd ze aan ons te verstrekken.

- Eventueel uw BTW nummer en de naam van uw bedrijf.

- Details over uw bezoeken aan onze Platformen en de informatiebronnen die u raadpleegt.

- Een postadres.

- Een mobiele telefoonnummer.

- Een archief van alle boekingen die u hebt gemaakt

Informatie die we automatisch verzamelen
 Als u zich inschrijft door middel van authenticatie via sociale media, zal Kindelp een aantal Persoonsgegevens (zoals uw voornaam, naam, foto, e-mail, aantal Facebook-vrienden enz.) uit uw socialemedia-account raadplegen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van die socialemedia platformen. We kunnen ook enkele van uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van functies van externe sociale media, zoals 'Vind ik leuk'-functies.

Bij elk bezoek dat u aan onze Platformen brengt kunnen wij, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u bent verbonden wanneer u van onze diensten gebruikmaakt. Het kan onder meer gaan om uw IP-adres, aanmeldinformatie, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, reclame-identificator, informatie over uw bezoek met inbegrip van de gevolgde URL's naar, doorheen en vanaf onze Platformen, producten die u bekeek of zocht, downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina's, de interactie met een pagina en elk telefoonnummer dat u gebruikt om onze klantendienst te bellen. Onze server log files verzamelen geen Persoonlijke Gegevens. We verzamelen deze informatie met behulp van diverse technologieën, waaronder cookies.

Door ons uw Persoonlijke Gegevens toe te vertrouwen geeft u ons de toelating deze Persoonlijke Gegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Het is niet uitgesloten dat wij uw Persoonlijke Gegevens moeten delen met onze dochterondernemingen en/of met andere personen zoals onderaannemers, in overeenstemming met de Privacy Wet, gevestigd in welk land dan ook, zelfs buiten de Europese Unie, ook als dit land niet dezelfde garanties biedt inzake bescherming van uw Persoonlijke Gegevens, enkel met het oog op de goede uitvoering van deze verwerking.
We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat u in kennis werd gesteld en wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen of zoals anders vereist door de wet.

Gebruiken wij cookies om informatie te verkrijgen?

Onze websites en online pagina's kunnen cookies gebruiken om uw kijkervaring te personaliseren.

Bij een bezoek aan ons online platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+, ...) bent u ook onderworpen aan de reglementering inzake Privacy en aan de algemene voorwaarden van deze platforms en sociale netwerken. Wij raden u aan ook hun Privacy reglementering en algemene voorwaarden te lezen. Ook zij kunnen cookies gebruiken.

"Uw huis of kantoor schoon houden kan Soms moeilijk zijn"

We’ve got your back,  wij zijn 24/24 open en dat maakt het mogelijk
om in ieders unieke planning rekening mee te houden 

Item amount
Dynamically Updated $XX.00

By clicking the "Book Now" button you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Service Type Price
$0.00
Copyright 2022 Kindelp.be All Rights Reserved